زبان برنامه نویسی یولنگ

YO یک زبان برنامه نویسی مفسری با قابلیت ترکیب با دیگر زبان های برنامه نویسی است. در زبان برنامه نویسی YO ، تعامد مناسبی بین برنامه نویس و مفسر ایجاد شده ؛ از همین رو سرعت کد نویسی و راحتی کار را باهم تجربه خواهید کرد.در YO شما می توانید به راحتی از پروژه خودتان نسخه قابل حمل بسازید و آن را بدون نیاز به مفسر و فایل های اضافی اجرا کنید !

شروع کنید